Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Ochrana údajov
Nevyhnutné
Výkonnostné
Ostatné
Privacy Policy
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku pri prechádzaní webovou stránkou. Z týchto súborov cookie sa vo vašom prehliadači ukladajú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webovej stránky.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako používate túto webovú stránku, na ukladanie preferencií používateľov a na poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie sa vo vašom prehliadači uložia iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť deaktivovať tieto súbory cookie. Deaktivácia niektorých z týchto súborov cookie však môže mať vplyv na vašu skúsenosť s prehliadaním.
Nevyhnutné
Potrebné súbory cookie sú pre základné funkcie webových stránok zásadné a webové stránky bez nich nebudú fungovať zamýšľaným spôsobom.

Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje.
Funkčné
Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.
Analytika
Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitých odchodov, zdroji návštevnosti atď.
Výkon
Výkonnostné cookies sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonnosti webových stránok, čo pomáha zlepšovať užívateľskú skúsenosť pre návštevníkov.
Reklama
Súbory cookie reklamy sa používajú na doručenie návštevníkom prispôsobených reklám na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu efektívnosti reklamnej kampane.
Ostatné
Ostatné nekategorizované súbory cookie sú tie, ktoré sa analyzujú a zatiaľ neboli zatriedené do kategórie.
Naskenujte EAN kód
Úvod E-Shop kveta@kveta.sk 0904 909 514

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. REGISTRÁCIA

Pred nákupom je potrebná registrácia, ktorú si viete vytvoriť buď prostredníctvom nášho registračného formulára v sekcií "Registrácia", alebo priamo u nás na predajni na informačnom paneli. Registračný formulár obsahuje základné informácie o fyzickej alebo právnickej osobe, kontaktné údaje. Pred prvým nákupom by bolo vhodné nás navštíviť na predajni, kde Vám kolegyne vedia skontrolovať registráciu. Rovnako si vtedy viete doplniť osoby, ktorú budú môcť nakupovať na Vašu registráciu.           

2. VSTUP MAXIMÁLNE 2 OSOBY    

Oprávnenie na nákup má majiteľ živnosti (osoba poverená na nákup určená pri registrácii) plus dve osoby nadiktované majiteľom registrácie. Deti do 15 rokov majú vstup zakázaný.              

           

3. CENY                      

                                 

PODMIENKY NÁKUPU V ESHOPE     

     

1. Práva a povinnosti predávajúceho           

Predávajúcim je spoločnosť KVETA, s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 36326844, IČ DPH: SK2020179832, tel. +421 32 65 727 21, fax: +421 32 6572727, email: kveta@kveta.sk.

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke v čo najkratšom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na emailovú adresu kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim. Predávjaúci sa zaväzuje že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude využívať iba k účelom, ktoré súvisia so službami internetového obchodu shop.kveta.sk a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok. Ak kupujúci opätovne nesplnil svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa bodu 2.2., predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho. Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedováža alebo je dlhodobo nedostupný.                                    

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcim sa rozumie každý zákazník (fyzická alebo právnická osoba), ktorá sa zaregistruje na www.kveta.sk a záväzne odošle objednávku. Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať: v prípade fyzcikej osoby meno kupujúceho a presnú poštovú adresu, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu, fakturačnú adresu, IČO, IČ DPH, ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady. Predávajúci objednávku vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane poplatkov za poštovné. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze zákazníkov shop.kveta.sk, pokiaľ neučinil žiadnu objednávku, a to na základe emailovej žiadosti.                        

3. Možnosti a spôsoby platby               

4. Odber a dodávka tovaru

Odber tovaru sa uskutočňuje osobne alebo posielame prostredníctvom poštového kuriéra. Poplatok za poslanie zásielky poštou je stanovený podľa aktuálnych taríf Slovenskej pošty, a.s.. Pri hmotnosti balíku do 15kg na dobierku by hodnota prepravy nemala prekročiť sumu € 10.00                          

5. Záruka a reklamácie              

Viď Reklamačný poriadok

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia alebo odoslania tovaru zákazníkovi. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, inak nepoškodený vrátane kópie dokladu o zaplatení predávajúcemu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté vybavením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zanikne v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávny zaobchádzaním s výrobkom.                           

6. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk alebo stratu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu sú vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy a podmienky tu neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že úplne uznávajú elektornickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany. Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 01. 2010                          

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

                         

KVETA, s. r. o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 36 326 844, IČ DPH: SK 2020179832

              

1. Základné ustanovenia               

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk alebo stratu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu sú vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy a podmienky tu neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že úplne uznávajú elektornickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany. Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 01. 2010       

                    

2. Odovzdanie tovaru                 

V prípade reklamácie tovaru môže zákazník výrobok priniesť osobne alebo ho poslať predajcovi na vlastné náklady. Tovar by mal byť zabalený do vhodného obalu. V prípade jeho zaslania prepravnou službou vložte tovar do dostatočne pevného obalu. Reklamáciu mechanicky poškdeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s prepravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Reklamovaný tovar je potrebné dodať predajcovi kompletný s priloženou kópiou dokladu o zakúpení výrobku.       

             

3. Záruka a doprava                 

Záručná doba začína plynúť dňom predaja tovaru odberateľovi. V prípade reklamácie, z ktorej je zjavné poškodenie výrobku užívateľom, môže predajca po dohode so zákazníkom požadovať uhradenie nákladov na opravu, alebo vrátiť neoprávnenú reklamáciu odberateľovi späť na jeho náklady. Vybavená reklamácia bude zákazníkovi doručená na náklady predajcu v čo najkratšom čase                 

                 

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.01.2010 a prevzatím tovaru od predajcu zákazník potvrdzuje, že je s týmto poriadkom oboznámený a súhlasí s ním.   

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.